Hur man gör räckviddstest på trygghetslarm inom Ordbo

Räckviddstest görs för att omsorgstagaren/anhöriga ska veta och känna sig trygga med vetskapen om hur långt ifrån basenheten larmknappen funkar. exempel ner i källaren eller ut till brevlådan.

I en bostad, exempel lägenhetshus med betong eller liknande, så säger vi överlag att larmknappen fungerar endast i omsorgstagarens lägenhet men i vissa fall även utanför lägenhetsdörren, men inte längre än så.

Larmombudet skall alltid göra räckviddstest vid larminstallationen eller byte av en larmknapp.

Viktigt att när man gör ett räckviddstest provar man larmknappen nere vid golvet så långt bort från basenheten men ändå inne i bostaden eller dit omsorgstagaren önskar att larmknappen räcker.

Så här gör man:

  1. Tryck ner GRÖN knapp , 81 kB, öppnas i nytt fönster. (på larmapparaten) tills det kommer ett pip (ca 4 sek), släpp grön knapp.
  2. Kolla så att Drift-lampan (PÅ) blinkar grönt = programmeringsläget  , 175 kB, öppnas i nytt fönster.på larmapparaten.
  3. Tryck då normalt på brukarens larmknapp, då spelas det en trudelutt. Fortsätt att trycka på larmknappen titt som tätt runt om i bostaden eller till brevlådan. Så långe man trycker på larmknappen och hör trudelutt ifrån basenheten då har larmknappen kontakt med basenheten. Om trudelutt inte hörs, då räcker inte larmknappen till basenheten. Man kan i vissa fall sätta förstärkare så att signalen räcker längre via larmknappen och basenheten.
  4. När man har testat klart låter man bara basenheten stänga ner programmeringsläget
  5. Provlarma alltid ifrån larmknappen innan du lämnar omsorgstagaren.
  6. Vid problem exempel det händer inget när man tycker på larmknappen. Prova att programmera in larmknappen igen i larmet.

Om det behövs förstärkare, kontakta larmsamordnarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok