Hur man Installera trygghetslarm inom Ordbo

Hur larmombud gör vid en larminstallation av trygghetslarm

OBS! Larmet får inte installeras förrän accesslösning som fungerar dygnet runt är på plats!

Meddelande om ny larminstallation och vilket larm som ska kopplas för programmering kommer i LifeCare från larmsamordnarna. OBS! programmera INTE in larmknapp och plocka inte bort larmet förrän larmsamordnare meddelat att larmet är färdigprogrammerat och klart.

- När larmsamordnarna meddelar att larmet är klart kan larmombudet/enheten programmera in en larmknapp. TIPS att alltid provlarma ifrån kontoret och meddela larmmottagningen att det är ett "provlarm ifrån kontoret".

Om ett larm ska kopplas i ETH/Wexnet så meddelar alltid larmsamordnarna detta i meddelandet via Lifecare.

Enheten kontaktar brukaren eller anhörig och kommer överens om tid för installationen.
- Kontrollera så att nyckel till brukarens bostad finns att lämna. Att lämna nycklar är en förutsättning för att vi ska kunna verkställa insatsen trygghetslarm dygnet runt och vi gör därmed inte speciallösningar med överenskommelser. Ska Duolås installeras behövs dock eventuellt ingen nyckel/portkod/tagg lämnas.
Om nyckelgömma KAN monteras men brukaren inte vill/kan lämna nyckel, så sätts inget larm! Kontakta biståndshandläggaren och enhetschef.

Vid installation tas följande med: brukaruppgifter, två kopior av nyckelkvittenser Trygghetslarm i Växjö kommun , 117.6 kB., Checklista för installation av larm , 24.3 kB., trygghetslarm och bärbar larmknapp, nyckelgömmor, verktyg för installation av nyckelgömma, olika längd på nätverkskabeln om larm ska sättas i Wexnet. Vid installation av larm:

 1. GSM: koppla larm i ett eluttag vid ett fönster. Sätt på larmet
 2. ETH: koppla larm i stadsnätuttag, om det behövs koppla in en "växjö kommun" switch , 354.8 kB. och eluttag, sätt på larmet. Fäst eventuellt upp kabel och/eller larmet. Kontakta larmsamordnare när du är på plats, så vi kan fixa till larmet.
 1. Provlarma alltid ifrån den bärbara larmknappen. Kontrollera att personuppgifterna stämmer och vilken hemvårdsgrupp de ringer till. Kontrollera att uppgifterna stämmer med brukaren. Kontrollera även med omsorgstagaren om det finns anhöriga som ska stå med i Procapita. larmombudet skriver sedan in eventuella anhöriga i procapita under personuppgifter - uppgifter person - närstående - lägg till.

 2. Gör alltid ett räckviddstest på hur långt och vart larmknappen fungerar i och utanför bostaden , informera alltid brukaren. Om larmknappen inte räcker där brukaren rör sig normalt (i/kring bostaden) till exempel till brevlåda/tvättstuga (i bostaden) kontakta då larmsamordnare.

 3. Vid insstallationen ska alltid larmombudet lämna Informationslappen om trygghetslarmet , 166.2 kB. och foldern "Hur ditt trygghetslarmfungerar , 665.4 kB."

 4. Ta fram nyckelkvittensen och gå igenom informationen med brukaren/anhörig. Informera om att det är mycket viktigt att hen alltid har larmknappen på sig när hen är hemma. Knappen bör tas av och lämnas hemma vid längre bortavistelse.

 5. Brukaren/anhörig ska signera mottagen larmutrustning på två kopior av blanketten ”Trygghetslarm i Växjö kommun , 117.6 kB.” . Ni signerar mottagandet av nycklar på båda kopiorna. På kvittensen ska det alltid noteras personnummer och numret på nyckeln (finns inget nummer, beskriv nyckeln) samt datum då nyckeln togs emot. Lämna en kopia av kvittensen till brukaren.

 6. Kontrollera att nyckeln fungerar till bostaden. Installera nyckelgömma på lämpligt sätt/plats. Kontakta larmsamordnare om du behöver hjälp.
  - Om nyckelgömman sätts på annan plats än huvudytterdörr till bostaden ska detta dokumenteras i Procapita under ”Uppgifter Person/boende/Placering nyckelgömma” tydligt, samt alltid informera till "digitala lås" via Lifecare meddelande.

 7. Anmoda gärna brukaren att alltid ha en nyckel i sin servicetub, om fastigheten har sådana (t.ex. Växjöbostäder)
 8. På kontoret:
 • Meddela alltid enhetschefen, larmsamordnare och digitala lås via LifeCare meddelande när larmet och gömma/lås är installerat, samt vilket nummer på låset.
 • Förvara kvittensen och checklistan enligt enhetens rutin.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok