Hur man Installera trygghetslarm inom Ordbo

Rutinen visar flödet hur man installera ett trygghetslarm som larmombud på en hemvårdsgrupp.

OBS! Larmet får inte installeras förrän accesslösning som fungerar dygnet runt är på plats!

Installera trygghetslarm inom Ordbo - Inför en larminstallation görs detta av enheten

 • Meddelande från larmsamordnarna om ny larminstallation och vilket larm (serienummer) som ska kopplas för programmering på enheten kommer till berörd hemvårdsgrupp som ett LifeCare meddelande.

  OBS! Programmera INTE in larmknapp och plocka inte bort larmet förrän larmsamordnare meddelat att larmet är färdigprogrammerat och klart.

 • När larmsamordnarna meddelar att larmet är klart kan larmombudet/enheten programmera in en larmknapp. Provlarma alltid ifrån kontoret och meddela larmmottagningen att det är ett "provlarm ifrån kontoret".
 • Om ett larm ska kopplas i omsorgstagarens internet/Wexnet så meddelar alltid larmsamordnarna detta i meddelandet via Lifecare och larmombudet ringer larmsamordnarna när de installerar larmet hos omsorgstagaren för att få larmet rätt konfigurerat (till en internetmall).

 • Enheten kontaktar brukaren eller anhörig och kommer överens om tid för installationen.

 • Kontrollera så att nyckel till brukarens bostad finns att lämna. Att lämna nycklar är en förutsättning för att vi ska kunna verkställa insatsen trygghetslarm dygnet runt och vi gör därmed inte speciallösningar med överenskommelser. Ska Duolås installeras behövs dock eventuellt ingen nyckel/portkod/tagg lämnas.
 • Om nyckelgömma KAN monteras men brukaren inte vill/kan lämna nyckel, så sätts inget larm! Kontakta biståndshandläggaren och enhetschef.


Installera trygghetslarm inom Ordbo - Vid installations tillfället

Ta med följande till installationen av trygghetslarmet:

Gör så här vid själva installationen av trygghetslarmet:

Gör så här vid själva installationen av trygghetslarmet:

 1. Provlarma alltid ifrån den bärbara larmknappen. Kontrollera att personuppgifterna stämmer och vilken hemvårdsgrupp de ringer till. Kontrollera att uppgifterna stämmer med brukaren. Kontrollera även med omsorgstagaren om det finns anhöriga som ska stå med i Lifecare. larmombudet skriver sedan in eventuella anhöriga i procapita under personuppgifter.
 2. Gör alltid ett räckviddstest Öppnas i nytt fönster. på hur långt och vart larmknappen fungerar i och utanför bostaden , informera alltid brukaren. Om larmknappen inte räcker där brukaren rör sig normalt (i/kring bostaden) till exempel till brevlåda/tvättstuga (i bostaden) kontakta då larmsamordnare.

 3. Vid installationen ska alltid larmombudet lämna Informationslappen om trygghetslarmet , 142.3 kB, öppnas i nytt fönster. och foldern "Hur ditt trygghetslarm fungerar , 420.1 kB, öppnas i nytt fönster."

 4. Ta fram nyckelkvittensen och gå igenom informationen med brukaren/anhörig. Informera om att det är mycket viktigt att hen alltid har larmknappen på sig när hen är hemma. Knappen bör tas av och lämnas hemma vid längre bortavistelse.
 5. Brukaren/anhörig ska signera mottagen larmutrustning på två kopior av blanketten ”Trygghetslarm i Växjö kommun , 117.6 kB, öppnas i nytt fönster.” . Ni signerar mottagandet av nycklar på båda kopiorna. På kvittensen ska det alltid noteras personnummer och numret på nyckeln (finns inget nummer, beskriv nyckeln) samt datum då nyckeln togs emot. Lämna en kopia av kvittensen till brukaren.

 6. Kontrollera att nyckeln fungerar till bostaden. Installera nyckelgömma på lämpligt sätt/plats. Kontakta larmsamordnare om du behöver hjälp.

 7. Om nyckelgömman sätts på annan plats än huvudytterdörr till bostaden ska detta dokumenteras i LifeCare i ”Uppgifter - Placering nyckelgömma” tydligt, samt alltid informera till "digitala lås" via Lifecare meddelande.

Anmoda gärna brukaren att alltid ha en nyckel i sin servicetub, om fastigheten har sådana (t.ex. Växjöbostäder)

På kontoret:

 • Meddela alltid enhetschefen, larmsamordnare och digitala lås via LifeCare meddelande Öppnas i nytt fönster. när larmet och gömma/lås är installerat, samt vilket nummer på låset.
 • Förvara kvittensen och checklistan enligt enhetens rutin.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2024
Larmhandbok