Blodsockermätning och mätning av ketoner

Rutin för Blodsockermätare

Blodsockermätning som görs av kommunal hälso- och sjukvårdspersonal görs med enhetsbunden blodsockermätare.

Teststickor för mätaren beställs via Ekonomiportalen

Inga mätare får beställas av enheterna, beställning görs via Hjälpmedelscentrum tel: 6100.

Lokal rutin ska finnas på varje enhet för kontroll av blodsockermätare. Kontrolltestschema ska sparas på enheten i tre år. Rutin för kontroll av blodsockermätare i den medicintekniska handboken.

Batterier beställes via Marknadsplatsen

Kontrollösning beställes via  Minela Ceric, telefon 4612 eller Annika Oscarsson, telefon 6276

Pennkanyler/lancetter för blodsockerkontroll ska kommunen tillhandahålla och de beställs via Ekonomiportalen.

Mätning av ketoner:

Ketonstickor för urin beställes som läkemedelsnära produkt.

Vid behov av mätning av ketoner i blodet krävs individuell förskrivning av mätare och stickor. Förskrivningen görs av diabetessjuksköterska eller läkare. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021