Fast vårdkontakt

Här hittar du informatiuon om fast vårdkontakt

Bakgrund

Enligt  4 kap 1 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), ska verksamhetschefen se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet genom att utse en fast vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt, eller om en patient själv begär det.

Även Patientlagen (6 kap 2 §) anger att en fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Omsorgsförvaltningens riktlinjer för fast vårdkontakt , 30.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022