Samverkan i samband med egenvård

Region Kronoberg  och kommunerna i länet har enats om Rutin för samverkan i samband med egenvård.

Växjö kommun har också lokala rutiner för egenvård

För dokumentation av egenvårdsplanen när planen upprättas i samarbete med landstinget används dokumentet Egenvårdsplan.

När beslut om egenvård bara fattas inom den kommunala verksamheten används blanketten Egenvårdsplan Växjö kommun.

Syftet med rutinen är att beskriva hur huvudmännen ska samverka i samband med egenvård och att ge grund får ett gemensamt synsätt på begreppet egenvård.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018