Samverkan i samband med egenvård

Region Kronoberg  och kommunerna i länet har enats om Rutin för samverkan i samband med egenvård. , 443.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommun har också lokala rutiner för egenvård , 260.6 kB, öppnas i nytt fönster.

För dokumentation av egenvårdsplanen när planen upprättas i samarbete med landstinget används dokumentet Egenvårdsplan , 102.5 kB, öppnas i nytt fönster..

När beslut om egenvård bara fattas inom den kommunala verksamheten används blanketten Egenvårdsplan Växjö kommun , 49.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Syftet med rutinen är att beskriva hur huvudmännen ska samverka i samband med egenvård och att ge grund får ett gemensamt synsätt på begreppet egenvård.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018