Felsökning och åtgärd vid problem med nyckelgömma & access inom Ordbo - Vad kan man göra.

Hur man felsöker de vanligaste fel och problem som kan uppkomma med nyckelgömmor och accesslösningar inom Ordbo

Vad kan man göra vid problem med Nyckelgömma & access inom Ordbo

1. Låsskallen har fastnat halvvägs när jag satte i den.
 • Troligen är den isatt på fel håll, öppna låset med nyckeln och försök banka ur skallen med hammare eller liknande.
 • Sätt sedan i den på rätt håll.

2. Låsskallen har fastnat halvvägs när jag försöker ta ur den;

 • Troligen har lösa nycklar inuti fått skallen att fastna halvvägs ut. Försök lirka/skaka/banka våldsamt på gömman, eller om möjligt, ta ner gömman och håll den upp och ner och banka/skaka.
  Hur man slår ut låsskallen ur gömman , 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Får ni ut den, se till att ni fäster brukarnycklarna med s.k. gumminyckelhållare, så minskar risken för att det händer igen.
3. Låsskallen går inte längre att fästa tillbaka i gömman, något fel har uppstått;
 • Flytta brukarnycklarna till en ny skalle (ni har på lager) och be ”Digitala lås” registrera den i systemet.
 • Lämna den trasiga till larmsamordnare, tejpad med felbeskrivning.

4. Jag kan inte öppna en låst gömma;

 • Är det fruset? - Använd värmekuddar och hammare. OBS! INGET får sprejas i de digitala nyckelhålen!

 • Nyckeln blinkar rött o piper? - Synka om din nyckel och / eller be en kollega försöka öppna. Fungerar din nyckel ändå inte, byt batteri. Hjälper inte det, be att få nyckeln utbytt. Skicka den gamla med tydlig felbeskrivning till larmsamordnarna.

 • Pluggen/nyckelhålet i gömman verkar löst? - Prova att med spetsen på digitala nyckeln vrida runt det tills det fastnar/klickar (”spetsen” på nyckelhålet uppåt) och sedan prova igen med nyckeln. Felanmälan låset och byt ut det.
 • Nyckeln går inte att vrida? - Försök ta i lite, ibland nyper det lite i början när man ska vrida. Kolla så inget har kommit in i nyckelhålet, försök pilla ut det i så fall. Går det ändå inte måste ni försöka komma in till brukaren på annat vis. Om ni inte kommer in i gömman, försök få brukaren/ anhöriga/ fastighetsansvarig/ granne att öppna och få tillgång till ytterligare brukarnyckel tillfälligt, som kan sättas i en ny gömma om det dröjer med borrningen av den trasiga gömman.

 • Kommer ni inte åt medicinskåpsnyckel, så bör det finnas reservnycklar ni kan använda, antingen på enheten eller hos annan brukare.

 • Nyckeln blinkar grönt, nyckeln vrids lite mer än ett halvt varv men låset öppnas inte? - Låset måste troligen borras, och ni kommer inte kunna komma in i gömman utan hjälp, utan måste hitta annat sätt att komma in till brukaren.
 • Om nyckeln bara snurrar utan att fastna, prova att banka lite på låscylindern och vrid sedan nyckeln 122 grader (lite mer än ett kvarts varv). Har man tur kan det gå att sedan öppna låset. Sätt inte tillbaka skallen i gömman, utan byt till en ny skalle.
 • Portkod / tagg fungerar ej:
  Kontakta fastighetsägare / fastighetsskötare / fastighetsjour
  (Tips: kolla längst ner i brukarens hus, där finns oftast kontaktuppgifter till de som sköter fastigheten)
 1. Registrera in det nya låset i portalen.
 2. Lämna det trasiga låset till larmsamordnarna, med tydlig och exakt felbeskrivning. (Har ni fått ett ärende-ID från Swedlock, så tejpa det ordentligt på skallen).
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Larmhandbok