Förebyggande åtgärder av gömmor, lås, digitala nycklar inom Ordbo

Vad man kan göra för att förebygga eventuella fel och problem som kan uppkomma med lås, digitala nycklar och gömmor inom Ordbo.

 1. Prova att aktivera om din digitala nyckel.
 2. Prova med en annan nyckel om det är möjligt.
 3. Kontakta support eller larmsamordnarna om det behövs.
 • Se till att brukarnycklarna i nyckelgömman sitter fästa med gumminyckelhållare
  (gäller ej runda tubcylindrar (portgömmor/trapphusfästen/ motsvarande)
 • Vid minsta misstänka låsproblem exempel om skallen är tappad, byt ut befintlig skalle med en ny (registrera in den nya och avregistrera den gamla till "Digitala lås" via Lifecare meddelande) och lämna det misstänkt trasiga låset till larmsamordnare.
 • OBS! Om en låsskalle krånglar vid öppning och man ändå lyckas få ut den, sätt INTE tillbaka den trasiga, utan byt till en ny låsskallen.
  Och sedan registrera in det nya låset i portalen.
  Lämna det trasiga låset till larmsamordnarna, med tydlig och exakt felbeskrivning.
  (Har ni fått ett ärende-ID från Swedlock, så tejpa det ordentligt på skallen).
 • Ta ut brukarens nyckel ur låset efter öppning
 • Se till att de digitala nycklarna som används har bra batteri, annars byt batteri , 121.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  Att ens digitala nyckel behöver byta batteri på, syns alltid i synkstationen. , 64.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Lämna inte den digitala nyckeln kvar i låsskallen, ta alltid loss nyckeln direkt efter öppning, annars dräneras nyckeln på batteri.
 • Varje enheten bör ha ett bra lager av skallar och gömmor, även ett par runda tubskallar, se lagerhållning.

 • Inför varje vinter, bör varje enhet smörja nyckelgömmorna med silikonsprej (vinterkit , 259.7 kB, öppnas i nytt fönster.), som innehåller silikonsprej och värmekuddar - beställs via larmsamordnarna.
  OBS! INGET får sprejas i de digitala nyckelhålen!

 • Om man har NFC aktiverat på sin mobil eller olika taggar i samma knippa som den digitala nyckeln, kan den digitala nyckeln tillfälligt pausa sig och då blinkar det rött när man försöker öppna nästa gömma/lås. Testa då den digitala nyckeln några gånger i gömman/låset så ska det släppa.

  Även batteriet i den digitala nyckeln tömmas ur om den ligger i närheten av NFC eller taggar (för att den digitala nyckeln tror att NFC/Taggarna försöker prata med nyckeln)

  Om den digitala nyckeln inte fungerar efter ett par gånger testa alltid då att Synka om den, om det inte hjälper kontakta Swedlock support eller larmsamordnarna. Öppnas i nytt fönster.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Larmhandbok