Byte av förskrivet hjälpmedel

Byte av hjälpmedel sker om en medicinsk förändring hos brukaren kräver det eller om en ny modell eller ny teknik tillför väsentliga förbättringar för brukaren.   

Version: 2009-05-14
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018