Ansvarsfördelning mellan regionen och kommunerna

Information om ansvarsfördelning mellan regionen och kommunerna.

Ansvarsgränsen för individuella hjälpmedel har i Kronobergs län delats mellan kommuner och region utifrån de båda huvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar. Rutiner för hjälpmedel som faller under kommunens kostnadsansvar. , 98.5 kB.

För att underlätta processen inom hjälpmedelshanteringen i länet har även en överenskommelse , 599.7 kB. tillkommit mellan Region Kronoberg och kommunerna i Kronoberg.

Versionsinformation

Version: 2010-06-01
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2023