Rutin för förskrivning av BA-tub

Rutin för hur legitimerad i Växjö kommun förskriver BA-TUBE då patienten bedöms vara i behov av motståndsandning, även kallad PEP (Positive Expiratory Pressure)Ingress

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Medicintekniska produkter