04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Information om 04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

(Produkter: Positioneringskudde och stödkil)

Kriterier

Kan förskrivas till person med funktionsnedsättning som innebär avsaknad av förmåga att själv ändra och/eller bibehålla positionering i sittande eller liggande.

  • För att förebygga och förhindra kontrakturer eller ökad muskeltonus.
  • För att ge stöd i sittande och liggande och/eller underlätta andning.

Anmärkning

Kan endast förskrivas då vanliga kuddar eller tillbehör inte uppfyller behovet. Anses som grundutrustning i särskilt boende.

Positioneringskuddar är beställningsvara i Sesam. Utprovningsexemplar finns i utprovningsförrådet, Mejselgatan.

Versionsinformation:

Version: 22-10-18
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: JG MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2024
Medicintekniska produkter