04 33 Antidecubitushjälpmedel

Information om 04 33 Antidecubitushjälpmedel

Definition

04 33 03 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention
04 33 06 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande 

Versionsinformation:

Version: 2015-06-24
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: JG och MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Medicintekniska produkter