04 33 06 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande

Information om 04 33 06 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande

Förskrivare

Sjuksköterska

Målgrupp

Antidecubitusmadrass förskrivs till patient för att förebygga och behandla trycksår.

Anmärkning

  • Förskrivning är sjuksköterskans ansvar.
  • Sjuksköterska kontaktar arbetsterapeut eller sjukgymnast för bedömning vid förflyttningsproblematik eller vid behov av hjälpmedel i anslutning till säng.
  • När det kan finnas behov av hög sänggrind ska bedömning och riskanalys utföras av sjuksköterska, arbetsterapeut och berörd omsorgspersonal. Bedömning och riskanalys kan resultera i andra åtgärder tex låg grundmadrass. När sänggrind betraktas som skyddsåtgärd, se dokument gällande rutiner för skyddsåtgärder.
  • Låg grundmadrass kan förskrivas av sjuksköterska till patienter i ordinärt boende i kombination med AD madrass om patient inte har någon lämplig madrass. Se nedan.
  • Grundmadrass tillhandahålls i särskilt boende av enheten.
  • Tryckavlastande komfortmadrass förskrivs till omsorgstagare med svår smärtproblematik, vid vård i livets slut.

För beställning av madrass se "Hur sjuksköterska beställer hjälpmedel"

Låg grundmadrass

Förskrivare

Sjuksköterska

Kriterier

Låg grundmadrass förskrivs av sjuksköterska i ordinärt boende i kombination med AD- madrass, om patienten inte har någon lämplig madrass att kombinera med AD- madrassen.

Anmärkning

Kombinationen ger en lägre total madrasshöjd- kan då utesluta höga grindar.

Det ger ett stabilare underlag vid förflyttningar.

Sjuksköterska beställer i samband med förskrivning av AD- madrass.

Versionsinformation:

Version: 2012-06-28
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Medicintekniska produkter