04 33 03 Sittdynor och underlägg för trycksårprevention

Information om 04 33 03 Sittdynor och underlägg för trycksårprevention

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Tryckavlastande rullstolsdyna B

(Produkt: Stealth Glacial inkl Coolcore , 143.5 kB.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar, och som behöver en lägre dyna. Person som kan variera sittställning och har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB. 20 poäng eller lägre).

Tryckavlastande rullstolsdyna C

(Produkt: Jay Balance Cryo , 143.5 kB.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar. Person som inte kan variera sittandet/ändra sittställning, har sår eller hög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB, öppnas i nytt fönster. 20 poäng eller lägre).

Tryckavlastande och positionerande rullstolsdyna A

(Produkt: Matrx Libra , 143.5 kB.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar, som kan variera sittställning. Personen är i behov av positionering eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB, öppnas i nytt fönster. 20 poäng eller lägre). Personen kan även vara i behov av en stabil dyna vid sidoförflyttningar eller ha försämrad handfunktion och styrka och har behov av att flytta dynan självständigt.

Tryckavlastande och positionerande rullstolsdyna B

(Produkt: Matrx Libra , 143.5 kB.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar, som inte kan variera sittställning. Personen är i behov av positionering och har sår eller hög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB. 20 poäng eller lägre). Dynan kan byggas på och/eller kapas för individuella anpassningar.

Anmärkning

En rullstolsdyna förskrivs per patient. Om personen har beviljats två rullstolar av referensgrupp och rullstolsdynan inte passar i båda rullstolarna, får två rullstolsdynor förskrivas. Övrig dubbelutrustning ansöks i referensgruppen för hjälpmedel, till exempel om personen inte kan flytta dynan.

Vid inkontinens skall i första hand inkontinensöverdrag provas.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång/år.

Tryckavlastande dyna för annan sittplats än rullstol

(Produkt: ?)

Kriterier

Dyna för person som inte har förmåga att variera sittandet/ändra sittställning och har sår eller hög risk för trycksår (enligt Nortonskalan Länk till annan webbplats. 20 poäng eller lägre). Syftet är att förhindra uppkomst av trycksår eller att ge tryckavlastning för att underlätta sårläkning.

Anmärkning

Sittdynor räknas som egenansvar vid behov av förhöjningsdynor. Vid inkontinens skall i första hand inkontinensöverdrag provas.

Noggrann analys av personens behov av sittergonomi, tryckavlastning, fukt- och värmetransmission, samt motverkan av skjuvkraften, bör föregå valet av produkt. Trycksår eller risk för trycksår - Omsorgens handböcker (vaxjo.se) Länk till annan webbplats.

Åtgärder för att förebygga - Vårdhandboken (vardhandboken.se) Länk till annan webbplats.

Andra faktorer som måste beaktas är användningstid, personens möjlighet att variera eller byta sittställning, material i kläder samt att arm-, ben- och ryggstöd är optimalt anpassade för tryckavlastning.
Samverkan med sjuksköterska, för information och samråd om/med andra behandlingsalternativ rekommenderas.


Versionsinformation:

Version:2023-05-26
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: JG och MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Medicintekniska produkter