04 33 03 Sittdynor och underlägg för trycksårprevention

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Tryckavlastande rullstolsdyna B

(Produkt: Jay Xtreme Active , 487.7 kB, öppnas i nytt fönster.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar, och som behöver en lägre dyna. Person som kan variera sittställning och har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB, öppnas i nytt fönster. 20 poäng eller lägre).

Tryckavlastande rullstolsdyna C

(Produkt: ROHO Quadtro Select , 487.7 kB, öppnas i nytt fönster.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar. Person som inte kan variera sittandet/ändra sittställning, har sår eller hög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB, öppnas i nytt fönster. 20 poäng eller lägre).

Tryckavlastande och positionerande rullstolsdyna A

(Produkt: Matrx Libra , 487.7 kB, öppnas i nytt fönster.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar, som kan variera sittställning. Personen är i behov av positionering eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB, öppnas i nytt fönster. 20 poäng eller lägre). Personen kan även vara i behov av en stabil dyna vid sidoförflyttningar eller ha försämrad handfunktion och styrka och har behov av att flytta dynan självständigt.

Tryckavlastande och positionerande rullstolsdyna B

(Produkt: Jay Balance Fluid , 487.7 kB, öppnas i nytt fönster.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar, som inte kan variera sittställning. Personen är i behov av positionering och har sår eller hög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB, öppnas i nytt fönster. 20 poäng eller lägre). Dynan kan byggas på och/eller kapas för individuella anpassningar.

Anmärkning

En rullstolsdyna förskrivs per patient. Om personen har beviljats två rullstolar av referensgrupp och rullstolsdynan inte passar i båda rullstolarna, får två rullstolsdynor förskrivas. Övrig dubbelutrustning ansöks i referensgruppen för hjälpmedel, till exempel om personen inte kan flytta dynan.

Vid inkontinens skall i första hand inkontinensöverdrag provas.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång/år.

Version:2019-02-05
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: JG och MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Medicintekniska produkter