Hur man byta från Reservlarm till nytt larm inom de Centrala delar inom Ordbo

Rutinen ska följas när larmsamordnarne byter från ett reservlarm till ett nytt larm hos omsorgstagaren.

För kännedom till de Hv-grupper som ingår i flöderna där Larmsamordnarna sköter larm/lås.

  1. Larmsamordnarna bokar tid med brukaren eller Hv-gruppen när ett nytt larm ska installeras hos brukaren som har ett reservlarm.

  2. Larmsamordnarna byter och tar bort reservlarmet hos brukaren, samt installerar om de skyddsåtgärdslarmen som brukaren eventuellt har.

  3. Larmsamordnarna lämnar sedan åter reservlarmet till den aktuella Hv-gruppen, och hämtar upp det trasiga larmet som brukaren hade och som ska finnas på Hv-gruppens kontor.

  4. Enheten får torka/städa av reservlarmet + reservlarmsknappen när det lämnas åter av larmsamordnarna.

  5. Enheten lägger sedan reservlarmet + larmknappen på sin plats hos er på kontoret (där reservlarmen ska ligga).
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Larmhandbok