Hur man felsöker trygghetslarmet hos omsorgstagaren

Rutin hur omsorgspersonalen felsöker ett trygghetslarm och detta är något som alla medarbetare på enhet bör kunna.

OBS!!
Har larmet ström? (Vid normaldrift lyser en liten röd lampa på stora röda knappen samt den vänstra av de tre uppe till vänster (grönt= larmet har ström)).


Kontrollera följande:

 1. Tryck in alla kablarna till larmet ordentligt i båda ändar. För att komma åt kablarna i larmet måste du (troligen) lyfta på luckan på undersidan där sladden/sladdarna går in. Undvik att trycka på någon av knapparna på ovansidan när du hanterar basenheten.

 2. Stäng av och sätt på larmet på undersidan - det finns en svart liten spak , 108 kB, öppnas i nytt fönster. jämte strömsladden som man drar åt sidan.

 3. Sätt på larmet igen och vänta tills den gröna lampan av de tre små lamporna lyser och lampan vid "+" har slocknat på ovansidan.

 4. Om inga lampor lyser är det troligen problem med strömtillförseln. Prova i ett annat eluttag som du vet fungerar (testa med en lampa, t.ex.) Hjälper inte det, byt ut strömadapter. Ni ska ha reservadaptrar på lager på kontoret, annars låna en av ett lagerlarm.

 5. När lampan vid "+" har slocknat, be brukaren provlarma från den bärbara larmknappen.

 6. Om + lampan inte slocknar är det problem med kommunikationen med GSM-mobilnätet. Det kan bero på SIM-kortet eller antennen (eller nätet generellt). Följ nedan två punkter och starta sedan om och prova igen.

  -För att kontrollera SIM-kortet, stäng av larmet och öppna den långsmala luckan , 208.5 kB, öppnas i nytt fönster. jämte av- och på-knappen. ibland sitter det en liten stjärnskruv som fäster den luckan. Pilla ut SIM-kortet , 168.2 kB, öppnas i nytt fönster. och rengör kontaktblecken på kortet. Sätt sedan tillbaka SIM-kortet ordentligt och på rätt håll.
  - Kontrollera även att trygghetslarmets antenn sitter ordentligt i skruvad , 220.4 kB, öppnas i nytt fönster.. Ibland har själva fästet lossnat, skruva i det med en fast nyckel nr 8. Det är viktigt att larmet står i ett fönster för att få bästa GSM-täckning , 145.4 kB, öppnas i nytt fönster.. Ibland behövs en annan antenn för att få bättre täckning. Du kan prova att sätta det i ett annat fönster, om larmet inte är kopplat i Wexnet/kabelinternet , 107.4 kB, öppnas i nytt fönster..

 7. Om + lampan är släckt och lilla gröna lampan lyser och inget händer eller börjar blinka när man provlarmar från bärbara larmknappen är det fel på knappen eller inprogrammeringen.

  -Om inga lampor lyser på larmknappen vid tryck är det fel på knappen. Då måste den bytas ut. Tejpa "Trasig/Fel" på den och lägg för transport till larmsamordnarna. Sätt ett akutlarm om det behövs.

  - Om inget händer vid tryck på bärbara knappen men det lyser från knappen så är den troligen avprogrammerad. Programmera in en ny larmknapp.

 8. Om lampan på basenhetens stora röda knappen börjar blinka vid tryck på larmknappen, men larmmottagningen inte svarar senast efter 3 minuter (eller larmet inte rings över till brukaren eller larmtelefonen); sätt ett ”akutlarm".
 9. Om akutlarm inte heller fungerar, erbjud extra tillsyn och meddela enhetschef/beredskap och larmsamordnare

Kontorstid kontakta larmsamordnare vid frågor eller behov av hjälp.

ETH (Wexnet)-kopplade larm (med internetkabel) , 107.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid problem lyser lamporna enligt följande:

 1. !-lampan (utropstecken) lyser eller blinkar rött om det är problem med den fasta internetkopplingen (tjocka kabeln). Larmet bör fungera (med lite fördröjning) om + lampan är släckt. Tryck i nätverkskabeln ordentligt i båda ändar och starta om larmet, om inte utropstecknet slutar lysa kontakta larmsamordnare.
 2. Larmet fungerar inte om både ! och + lyser, sätt i så fall ett akutlarm 

Om talkommunikation inte fungerar:

 • Kontakta larmsamordnare o kontrollera att larmmottagningen ser vem larmet kommer ifrån.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok