Hur man programmera en larmknapp i en larmapparat

Rutin hur man provlaram ifrån omsorgstagarens larmknapp. Larmknappen är den knapp som man kan ha runt handleden eller runt halsen.

Hur man programmera in en larmknapp i en larmapparat/basenhet:

  1. Tryck ner GRÖN knapp , 81 kB, öppnas i nytt fönster. tills det kommer ett pip (ca 4 sek), släpp grön knapp
  2. Kolla så att Drift-lampan (PÅ) blinkar grönt = programmeringsläget
Hur man programmera in en larmknapp i larmapparaten CareIPmobile

Hur man programmera in en larmknapp i larmapparaten CareIPmobile

  1. Tryck då på brukarens ”nya” larmknapp, då spelas det en trudelutt.
  2. Tryck sedan kort på RÖD knapp på basenheten för att bekräfta ny larmknapp (spelas en
    trudelutt och larmknappen är inlagd).
    Upprepa från punkt 3 om flera knappar finns i hushållet.
  3. Provlarma ALLTID från varje larmknapp om det finns många i hushållet.
  4. Meddela larmsamordnarna att bytet är klart.

Om larmet spelar en trudelutt INNAN du tryckt på larmknappen, börja om från punkt 1.
Larmet har snappat upp någon annan radiokod.

OBS!!! Man får inte radera något tillbehör/larmknapp i larmapparat/basenhet!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Larmhandbok