Hur man installera Reservlarm hos omsorgstagare inom de Centrala delarna inom Ordbo

Rutin hur man installera ett Reservlarm hemma hos en omsorgstagare där deras ordinarie trygghetslarm inte fungerar som det ska.

De HV-grupper som ingår i larmsamordanrnas Pilot test är:
Hovshaga HV
Anna Trolle HV
Öster HV
Cenrtum HV
Teleborg HV
Söder Hv
Väster HV
Hov HV
Dalbo HV
Sommarvägen HV
Vikaholm HV
Öjaby HV

Installera Reservlarm:

 1. Ta ett reservlarm från ert förråd med serienr Se till att rätt reservlarmknapp finns med!

 2. Från kontoret ring Careium Trygghetsjour på 010-482 9000, fråga efter Driftansvarig eller Teamleader. Meddela att du tänker koppla in ett reservlarm hos brukaren (Förnamn, Efternamn) med personnummer xxxxxx-yyyy. Berätta vilket serienummer det är på reservlarmet (80xxxxx). Om brukaren inte har larm sedan tidigare är det viktigt att Trygghetsjour får all information.

 3. Åk till brukaren och stäng av det gamla larmet! (på undersidan, under luckan.) Plocka bort brukarens trasiga larm och ordinarie larmknapp, strömsladd med mera och ta med det till ert kontor.

  OBS! Finns dörrlarm, EP-larm med mera som är kopplat till det trasiga larmet då fungerar dessa inte när man kopplar in reservlarmet hos brukaren!

 4. Koppla in reservlarmet i ett strömuttag hos brukaren, vid/i ett fönster.

 5. Starta med den svarta knappen på undersidan av larmet där strömsladden går in (under luckan).

 6. Vänta tills lampan vid + slocknar och tryck sedan efter några sekunder på den bärbara larmknappen som följer med reservlarmet.

 7. När larmmottagningen svarar i larmet, ska de svara med aktuell brukares Om namnet inte är rätt, ring till Trygghetsjouren igen och upprepa begäran, se punkt 2.

 8. Meddela larmsamordnarna via LifeCare meddelande, att ett reservlarm är satt hos aktuell brukare, samt var det trasiga larmet finns. *ämnesraden – brukarens namn + reservlarm inst.

 9. Larmsamordnarna planerar för ett byte till ordinarie larm i närtid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Larmhandbok