Hur man byta från Reservlarm till nytt/ordinarie larm - Landsbygden och Privata HV-grupper

Rutinen ska följas när man byter från ett reservlarm till ett nytt larm hos omsorgstagaren.

  1. Innan Bytet: Om brukaren har skyddsåtgärder som ska kopplas in till det ordinarie larmet vid bytet: Boka datum för ett byte med larmsamordnarna så att skyddsåtgärderna blir inprogrammerade på rätt sätt i ordinarie larmet.

  2. Stäng av och koppla bort reservlarmet (larmapparaten, strömsladden och reservlarmknappen som tillhör reservlarmet)

  3. Koppla in och starta det nya larmet på samma sätt som det ordinarie satt. Vänta tills + slocknar, programmera in brukarens ordinarie larmknapp.

  4. Provlarma från brukarens larmknapp, hör med larmmottagningen så att allt är korrekt.

  5. Torka/städa av reservlarmet + reservlarmsknappen.

  6. Lägg sedan reservlarmet + larmknappen på sin plats hos er på kontoret (där reservlarmen ska ligga).

  7. Meddela Larmsamordnare att ni har bytt till det ordinarie larmet hos brukaren.

Kontakta Larmsamordnare:

  • I LifeCare meddelande till ”Larmsamordnare” Skriv i ämnesraden vilken brukare det gäller och kort vad det gäller
  • Kontorstid 0470-43408
  • Mejl larm.samordnare@vaxjo.se OBS! Inga personuppgifter i mejl.

Tack för din goda insats!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Larmhandbok