Delegering av blodförtunnande subkutan injektion

Riktlinjer för delegering av blodförtunnande subkutan injektion.

Delegering av injektion Klexane får endast ske om det är förenligt med trygg och säker vård.

Behandlingen skall pågå minst 21 dagar för att person med reell kompetens ska kunna erhålla delegering.  

Innan delegeringen skrivs skall delegaten tagit del av ”utbildningsmaterial vid delegering av injektion Klexane”.

Genomgång enligt gällande checklista görs tillsammans med sjuksköterska.

Utbildningsmaterial: , 981.6 kB. Delegering blodförtunnade subcutan injektion , 981.6 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård