Delegering av blodförtunnande subkutan injektion

Rutin för delegering av blodförtunnande subkutan injektion.

Delegering av injektion Klexane får endast ske om det är förenligt med trygg och säker vård.

Innan delegeringen skrivs skall delegaten tagit del av ”utbildningsmaterial vid delegering av injektion Klexane”.

Genomgång enligt gällande checklista görs tillsammans med sjuksköterska.

Utbildningsmaterial

Delegering av blodförtunnade subcutan injektion, Klexane. , 145.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård