Rutiner för delegering

Här hittar du rutiner för delegering av läkemedel och andra hälso- och sjukvårdsuppgifter samt kunskapstest.

Grundläggande rutin

Grundläggande rutin för delegering hittas under nedanstående länk. Där kan du t.ex. läsa om vem som får delegera vad och till vilka personalgrupper, vad som inte får delegeras, hur en delegering kan dras in samt vilket ansvar olika professioner har för delegering.

Riktlinjer för Kronobergs län, inkluderar även lokala riktlinjer för Växjö kommun , 305.3 kB.

Läkemedelsdelegering för Omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd

Steg 1

Inför sin första läkemedelsdelegering i Växjö kommun ska personal ha genomgått webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel Länk till annan webbplats. som utförs via utbildningsportalen. Diplom som intygar genomgången utbildning ska sen uppvisas för sjuksköterska innan delegering. Som grund behöver denna utbildning bara göras inför den första delegeringen men sjuksköterska kan vid behov begära att delegaten går hela webbutbildningen igen.

Alla sjuksköterskor ska också gå igenom utbildningen.

Steg 2

Den lokala webbutbildningen Läkemedelshantering Lokal del Länk till annan webbplats. Även i den lokala delen ska ett digitalt kunskapstest utföras. Denna utbildning ska utföras minst en gång per år.

Steg 3

När delegaten har gjort steg 1 och 2 kontaktas sjuksköterska för personlig genomgång där delegaten får möjlighet att ställa frågor och där ytterligare ett kunskapstest genomförs. Kunskapstest , 298.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Facit på kunskapstestet ligger tillgängligt för sjuksköterskor i Teams för avdelningen för sjuksköterskor under allmänt och delegering.

Läkemedelsdelegering för privata verksamheter

Steg 1

Jobba säkert med läkemedel Länk till annan webbplats.Gå in på länken och tryck på "gå till vår utbildningsportal"
För att göra rätt vid inloggning på ovanstående utbildning ska denna instruktion , 332.3 kB, öppnas i nytt fönster. användas.

Steg 2

Utbildningsfilm om lokal läkemedelshantering

Steg 3

När delegaten har gjort steg 1 och 2 kontaktas sjuksköterska för personlig genomgång där delegaten får möjlighet att ställa frågor och där ytterligare ett kunskapstest genomförs. Kunskapstest , 298.5 kB.

Facit har skickats ut och kan hämtas från MAS vid behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård