Insulindelegering

Utbildningsmaterial för Växjö kommun

Vid delegering av insulingivning till omvårdnadspersonal ska följande utbildningsmaterial användas:

Powerpoint: utbildning om diabetes

Delegaten går själv igenom powerpointutbildningen och den webbaserade utbildningen nedanför.

Webbaserad utbildning

På Svenskt Demenscentrums webbplats finns en webbaserad utbildning som är 15 minuter lång:

Ge insulin, u Länk till annan webbplats.tbildning på Svenskt Demenscentrum Länk till annan webbplats.

Obs! För att komma till utbildningen ska du från Svenskt Demenscentrums webbplats välja utbildningen "Att jobba säkert med läkemedel". Du skrollar sedan på sidan och väljer  "Ge insulin".

Efter genomgången utbildning träffar delegaten sjuksköterska för att göra ett skriftligt test. Svaren på testet gås sedan igenom  innan en delegering kan göras.

Kunskapstest och facit hittar sjuksköterska i Teams -Oms avdelning för sjuksköterskor.

Reell kompetens

Sjuksköterskan måste förvissa sig om att delegaten har den reella kompetens som krävs för uppgiften.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård