Insulindelegering

Utbildningsmaterial för Växjö kommun

Vid delegering av insulingivning till baspersonal ska nedanstående utbildningsmaterial användas.

Powerpoint Diabetes Öppnas i nytt fönster.

Delegaten går själv igenom Powerpointutbildningen och den webbaserade utbildningen.

Webbaserad utbildning

Ge insulin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 15 min Webbaserad utbildning finns på Svenskt demenscentrums hemsidasida. Obs! För att komma till utbildningen ovan ska du från demenscentrums hemsida välja utbildningen "att jobba säkert med läkemedel". Du skrollar sedan ner på sidan och väljer  "Ge insulin".

Efter genomgången utbildning träffar delegaten sjuksköterska för att göra ett skriftligt test. Svaren på testet gås sedan igenom  innan en delegering kan göras.

Testet och svaren på testet hittar sjuksköterska i G-katalogen-arbetsplats SSK-Delegering, kunskapstest och facit 

Reell kompetens

Sjuksköterskan måste förvissa sig om att delegaten har den reella kompetens som krävs för uppgiften.


Version: 2020-11-23
Fastställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård