Insulindelegering

Utbildningsmaterial för Växjö kommun

Vid delegering av insulingivning till baspersonal ska nedanstående utbildningsmaterial användas.

Webbaserad utbildning

Webbaserade utbildningar finns på Sveriges kommuner och landstings - SKL:s och Svenskt demenscentrums hemsida. I utbildningarna ingår kunskapstest som motsvarar ovanstående. Sjuksköterska som delegerar ska ta del av intyg/diplom på genomgången utbildning före delegering.

Äldre med diabeteslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (är bra även för den som ska jobba med yngre diabetiker) - 1 timma

Ge insulinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 15 min

Obs! För att komma till utbildningen ovan ska du från demenscentrums hemsida välja utbildningen "att jobba säkert med läkemedel". Du skrollar sedan ner på sidan och väljer  "Ge insulin".

Lokalt frågeformulär

Reell kompetens

Sjuksköterskan måste förvissa sig om att delegaten har den reella kompetens som krävs för uppgiften.

Version: 2017-01-31
Fastställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård