Digitala delegeringsstöd

Arbete med delegering i Appva MCSS

Delegering ställs i första hand ut i Appva MCSS, eller för privata utförare i motsvarande digitalt delegeringssystem.

Även delegering i pappersformat är lämplig i vissa fall.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård