Läkemedelshantering vid dagverksamheter

Lokal rutin vid delegering av läkemedelshantering vid Bergövägen, Sommarvägen och solgläntan dagverksamhet.

  1. Personalen på dagverksamheten meddelar patientansvarig sjuksköterska att patienten besöker dem.
  2. Sjuksköterska på bemanningsenheten delegerar administrering av iordningställt läkemedel till personal på dagverksamheten. Ger allmän information om vad som gäller vid administrering av läkemedel.
  3. Patientansvarig sjuksköterska informerar personalen på dagverksamheten om patientens läkemedel och de sjukdomar som är relevant att informera om.
  4. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att läkemedel skickas med patienten och att dosrecept eller medicinslista  kommer till dagverksamheten och att nya skickas när patientens läkemedel förändras.
  5. Den patientansvariga sjuksköterskan meddelar personalen på dagverksamheten vid förändringar i patientens hälsotillstånd eller medicinering.
  6. Personalen på dagverksamheten meddelar genast delegerande sjuksköterska och patientansvarig sjuksköterska om avvikelser i läkemedelshanteringen sker och skriver avvikelserapport.
  7. Uppgift på vem som är patientansvarig sjuksköterska och vilken vårdcentral omsorgstagaren tillhör ska finns vid dagverksamheten.
  8. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte gäller läkemedelshantering.

Marita Jonsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård