Dokumentation vid inkontinens vid inkontinens

Sjuksköterskans ska dokumentera sin utredning. Vårdplan ska skrivas.

När utvärdering/uppföljning ska ske ska anges i planen. Vilka hjälpmedel som förskrivits ska alltid dokumenteras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård