Dokumentation vid inkontinens

Här hittar du information om dokumentaion vid inkontinens

Sjuksköterskans ska dokumentera sin utredning. Vårdplan ska skrivas.

När utvärdering/uppföljning ska ske ska anges i planen. Vilka hjälpmedel som förskrivits ska alltid dokumenteras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård