Utvärdering

Här hittar du information om utvärdering vid inkontinens

All förskrivning och andra åtgärder vid inkontinens ska alltid följas upp och utvärderas. Ansvaret för det har förskrivaren. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård