Utvärdering

All förskrivning och andra åtgärder vid inkontinens ska alltid följas upp och utvärderas. Ansvaret för det har förskrivaren. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård