Utredning

Här hittar du information om utredning om problem vid inkontinens och urinvägar

Förskrivande sjuksköterska ska göra en utredning om problem vid uttömningar från tarm och blåsa påtalas. Vid inflyttning till särskilt boende bör dessa behov särskilt efterfrågas.

Sjuksköterskan ska bedöma om läkarkontakt fordras och i så fall ska den kontakten initieras. Sjuksköterskeutredning (förskrivare)

Utredningen ska alltid innehålla

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård