Stöd vid förskrivning

Utredning av inkontinens kan visa på behov av hjälpmedel. Andra möjligheter än skydd kan först behöva provas.

Toalettassistens kan göra skydd onödiga men behöver ofta kompletteras med skydd, ibland på vissa tider och som säkerhet mot läckage.

1. Droppinkontinens – upp till 250 ml/dygn

Läckagemätning ska göras. Kroppsnära skydd.

Fixeringsbyxor behövs oftast inte. Egna trosor/boxershorts kan användas som fixering.

2. Liten – stor inkontinens från 250 ml – 600 ml

Läckagemätning ska göras. Beräkna behov av skyddets absorptionskapacitet och besluta om storlek utifrån kroppsstorlek.

I första hand Skydd och fixeringsbyxa

Alternativ 2 Pants
Vårdtagare som inte klarar av skydd och byxa tex beroende på en demenssjukdom men som kan bli självständiga med Pants.

Alternativ 3 Flex – Allt i ett
Vårdtagare där skydd och byxa inte fungerar eller där det behövs för personalens arbetsmiljö.

3. Mycket stort läckage >600 ml

För några vårdtagare kan skydd med stor absorptionskapacitet behövas. Om inte skyddets absorptionskapacitet räcker måste byten ske oftare. På natten kan ett byte efter någon-några timmars sömn fungera bra. Ibland fungerar Flex eller Allt i ett bäst.

4. Hygienunderlägg och lakansskydd

Hygienunderlägg och lakansskydd ska användas tillfälligt och när det finns risk för läckage. Med rätt utprovat skydd ska inte risk för läckage finnas. Ibland kan skyddet fungera som draglakan men det är inget skäl för förskrivning.

I första hand ska flergångsprodukt användas Engångsprodukter finns framförallt vid svårigheter att sköta tvätt i ordinärt boende och vid vård i livets slut.

5. Stolsskydd

I första hand ska flergångsprodukt användas Engångsprodukter finns framförallt vid svårigheter att sköta tvätt i ordinärt boende och vid vård i livets slut.

6. Kateter, urinpåsar och tillbehör

Läkare ordinerar kateterbehandling och byte av kateter. För katetervård se Vårdhandboken och landstinget Kronobergs rutiner. Alla system ska vara slutna.

Urinpåsar

Tömbara påsar eftersträvas. Om påsen ska användas under kortare tid tex en natt behövs inte tömbar påse.

7. Uridom

Uridom används till män när det inte finns risk för residualurin. Med hjälp av en matris ska storleken på penis fastställas och storlek på uridom beräknas utifrån det. Uridom med fäste ska användas när det är möjligt. När det inte fungera ska tejp/band användas.

8. Nattdräkt

Nattdräkt kan prövas när vårdtagaren måste ha skydd men inte låter dessa sitta på.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård