Olika typer av inkontinens och orsaker

Det kan finnas ett flertal tänkbara orsaker till urininkontinens. Urininkontinens kan betecknas som ett symtom, ett kliniskt tecken, ett tillstånd eller en sjukdom.

Trängningsinkontinens

Urinläckage som uppkommer genom ofrivillig sammandragning av blåsmuskulaturen (detrusormuskeln) där personen inte hinner bromsa urintömningen. Vårdtagaren får ett plötsligt och intensivt behov av att kissa. Läckaget kan variera från små skvättar till hela urinportionen. Täta trängningar, täta miktioner och eventuell inkontinens utgör tillsammans begrepp överaktiv blåsa.

Ansträngningsinkontinens

Urinläckage som uppstår i samband med ökat buktryck utan kontraktion av blåsmuskeln (detrusormuskeln) samt oförmåga att hålla emot med bäckenbottenmuskulaturen.

Denna inkontinenstyp drabbar främst kvinnor. Läckage sker i samband med tex. tunga lyft hopp, jogging, skratt, hosta, uppresning från liggande till sittande. Utmärkande är att små skvättar avgår utan att kvinnan känner några trängningar. Män har sällan ansträngningsinkontinens. När det uppkommer beror det i allmänhet av en skada efter en operation. Är orsaken okänd ska därför alltid läkare kontaktas.

Ansträngningsinkontinens kan grovt delas in i tre steg.

 • Lätt läckage vid hosta, nysning, lyft
 • Medel läckage vid snabb promenad, gång i trappor
 • Grov läckage vid ansträngning i stående ställning

Blandinkontinens

Urinläckage som ibland utlöses efter trängning, ibland i samband med ansträngning.

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens förekommer vid uttalade blåstömningsproblem när en stor mängd står kvar i blåsan, så kallas residualurin. Detta är vanligast hos män med prostatasjukdom eller urinrörsförträngning. Hos kvinnor kan överrinningsinkontinens förekomma som komplikation efter operation eller vid framfall som komprimerar urinröret.

Vid urinvägsinfektion, luftvägsinfektion med hosta eller vid tillfällig förstoppning kan tillfällig urininkontinens uppträda men dessa besvär är övergående och försvinner när individen behandlas eller det primära besväret försvunnit. Detta gäller också vid tillfällig medicinering med tex. urindrivande medel eller sömnmedel.


Orsaker till urininkontinens

 • Blåssjukdomar, tex. blåssten och tumörer kan debutera med inkontinens
 • Prostataförstoring kan ge läckage eller överrinningsinkontinens
 • Urinvägsinfektion leder ofta till trängningar och läckage
 • Förslappning eller förträngning efter operation, förlossning eller infektion
 • Demens av typ Alzheimer eller Multiinfarktdemens. Vårtagaren får ofta en trängningsinkontinens som debuterar tidigt i insjuknandet. Vårdtagaren får svårt att ge signaler till omgivningen att han/hon behöver kasta vatten. Förmågan att känna igen och hitta till toaletten avtar, liksom förmågan att klara det praktiska inför toalettbesöket.
 •  Diabetes
 • Parkinsons sjukdom och MS ger ofta upphov till trängningsinkontinens
 • Stroke kan ge en ofta övergående inkontinens pga. påverkan av neurologiska banor
 • Kronisk hosta 
 • ångvarig förstoppning
 • Vissa läkemedel kan leda till uppkomst av urininkontinens eller svårigheter att tömma blåsan.
 • Nedsatt funktion i rörelseorganen kan ge svårighet att snabbt förflytta sig
 • Avlägset belägna toaletter
 • Klädsel tex. knappar kan försvåra att klara toalettbesök på egen hand eller i tid
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård