12 03 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

Information om 12 03 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

Förskrivs ej

Versionsinformation:
Version: 2016-06-17
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Medicintekniska produkter