12 31 Hjälpmedel för överflyttning och vändning

Information om 12 31 Hjälpmedel för överflyttning och vändning.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Definition

12 31 03 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor

12 31 06 Vridplattor (Vändskivor)

12 31 09 Fristående lyftbågar

12 31 12 Repstegar

12 31 15 Uppresningsbälten och västar

12 31 21 Överflyttningsplattformar

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som med överflyttningshjälpmedel kan flytta över självständigt eller med hjälp av en eller flera personer. Underlättar förflyttning tex i säng, mellan säng-rullstol.

12 31 03 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor
Vid nedsatt överflyttnings- eller förflyttningsförmåga. Ett glidlakan förskrivs. Om person har påtaglig inkontinens kan två glidlakan förskrivas.
Kan även förskrivas vid svårighet med applicering av lyftsele samt vid svårighet med förflyttning längre bak i sittande.

12 31 06 Vridplattor
Då brukare kan stödja på sina ben, men inte klarar sidoförflyttningar

12 31 09 Fristående lyftbågar
För att underlätta förflyttningar i säng, ex. högre upp i säng

12 31 12 Repstegar
För att underlätta förflyttningar i/ur säng

12 31 15 Uppresningsbälte/vårdbälte
Som stöd och hjälp i olika förflyttnings- och överflyttningssituationer

12 31 21 Överflyttningsplattformar
Då brukare kan stödja på sina ben, men inte klarar förflyttning med hjälp av annat hjälpmedel eller inte klarar sidoförflyttningar.

Rutin Return , 14.3 kB.

Anvisning Return , 89.2 kB.

Anmärkning

12 31 06 Vridplattor förskrivs inte för förflyttningar i och i/ur bil.

Versionsinformation:

Version: 2009-05-18
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Medicintekniska produkter