12 06 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

Information om 12 06 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Definition

12 06 03 Gåstativ

12 06 06 Rollatorer

12 06 09 Gåstolar

12 06 12 Gåbord

Målgrupp

12 06 03 Gåstativ
Gåstativ kan förskrivas som komplement till kryckkäpp eller rollator, framförallt i trånga utrymmen eller där man har behov av ett stabilt stöd utan hjul.

12 06 06 Rollatorer
Vid nedsatt balans/gångfunktion, otrygghet eller med nedsatt andnings- eller cirkulationsförmåga och där brukaren är i behov av mer stöd än vad gånghjälpmedel som hanteras med en arm kan ge. För att ge ökad självständighet.

Då en rollator inte kan tillgodose behovet av stöd pga brukarens funktionsnedsättning i förhållande till hinder i miljön, ex trappa, kan ytterligare en rollator förskrivas. För dubbelutrustning, när inga uppenbara hinder i miljön finns, ska ansökan i referensgruppen ske.

Storhjulig rollator
Då rollator med små hjul bedömts ge otillräckligt stöd pga brukarens funktionsnedsättning i förhållande till miljön hjälpmedlet används i.

12 06 09 Gåstolar
Vid behov av extra stöd vid förflyttning och som ej kan ges i tillräcklig utsträckning av 12 06 03, 12 06 06 samt 12 06 12

12 06 12 Gåbord
Då annat gånghjälpmedel inte ger tillräcklig avlastning, kompensation eller stabilitet. Gäller tex personer med smärtproblematik, nedsatt styrka och/eller balans i nedre extremiteten samt efter rygg-, knä- eller höftoperation. Förskrivning av gåbord skall följas upp 1g/år.

Hydrauliskt gåbord
Vid nedsatt uppresningsförmåga vilken kan kompenseras genom att brukaren självständigt eller med hjälp från annan person använder gåbordets uppresningsfunktion

El-gåbord
Anvisning:
Vid omfattande uppresningssvårigheter eller där det finns behov av en kontrollerad uppresning.

Ståplatta till gåbord
Kan förskrivas till brukare som hjälpmedel vid kortare förflyttningar efter bedömning av sjukgymnast

Anmärkning
Käpphållare förskrivs som tillbehör.
Då rehabassistent provar ut rollator, RA-rollator eller elektriskt gåbord på uppdrag av förskrivare, skall checklista användas. Checklista för utprovning av rehabassistent för: rollator , 48 kB., RA-rollator , 68 kB.,
elektriskt gåbord , 67.5 kB..

Versionsinformation:

Version: 2020-02-28
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2023
Medicintekniska produkter