12 22 Manuella rullstolar

Information om 12 22 Manuella rullstolar.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Definition

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Målgrupp

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
För brukare som har behov av sådant hjälpmedel för sin förflyttning och som kan/ska köra rullstolen själv, eller som inte kan/ska köra rullstolen själv men har behov av rullstolens egenskaper och inställningar

Komfortrullstol
När behov av bättre komfort och/eller tiltfunktion föreligger

Aktivrullstol
För aktiv brukare som självständigt klarar sådan rullstol samt behov av lätt rullstol för aktivt bruk och ytterligare krav på smidighet föreligger

Aktivrullstol med extremt låg vikt

För brukare som har behov av extra lätt rullstol för att självständigt klara att lyfta rullstolen i och ur bil. Ska ha provat aktivrullstol ur upphandlat sortiment och ha behov av en extra lätt rullstol. För behov av extra lätt framkörande kan andra alternativ vara att föredra.

För van rullstolsanvändare som är skicklig på att manövrera rullstolen och klarar avancerad körning med full kontroll på balans och tippläge, samt har adekvat omdöme och god reaktionsförmåga.

Aktivrullstolar skall alltid prövas individuellt i referensgruppen för hjälpmedel. Utbyte av tidigare beviljad aktivrullstol till aktivrullstol inom sortiment behöver ej ansökas, förutom när det gäller dubbelutrustning. 

Enhandsdrift
Då rullstolen endast framförs med en hand. Skall föregås av utprovning.

12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar
Transportrullstol
För brukare som har behov av sådant hjälpmedel för sin förflyttning och som inte kan köra rullstolen själv. Då brukare har frekvent behov av sådan, minst 2 ggr/månad.

Ansökan om dubbelförskrivning görs enligt rutin till referensgrupp för hjälpmedel

Inför ansökan om dubbelförskrivning rullstol ska förskrivare först utreda:

  • att behovet inte gäller risk för punktering (extra uppsättning av kompletta drivhjul kan fås att ha i reserv).
  • att behovet inte gäller enbart svårigheter att rengöra rullstol efter utevistelse. Detta kan inte vara grund för dubbelförskrivning.
  • hur ofta har rullstolen reparerats eller justerats senaste året? Vilka konsekvenser har reparationerna medför för brukaren? T ex hur länge har brukaren behövt sitta i provisorisk rullstol med försämrad sittställning? Hur hr reparationstiden påverkat brukarens aktivitetsförmåga?
  • Vilka olika behov kan uppfyllas av dubbelförskrivning rullstol?
  • Har brukaren redan dubbelförskrivning från barnhab/vuxenhab? På vilka grunder har brukaren i så fall fått dubbelförskrivning?
  • Har brukaren redan dubbelförskrivning förskriven av förskrivare i Växjö kommun? På vilka grunder har brukaren i så fall fått dubbelförskrivning?

När dubbelförskrivning av rullstol har beviljats ska kontrakt med brukaren skrivas: Dubbelutrustning av rullstol , 526.8 kB. 
Vid utbyte av dubbelförskriven rullstol ska kontrakt med brukaren skrivas: Utbyte av dubbelförskriven rullstol , 525.9 kB.

Anmärkning

Förskrivaren skall gå igenom brukarens sittfunktion och körförmåga, möjliggöra anpassat sittande i rullstolen, informera om skötsel av rullstolen samt om övriga lokala anvisningar. Förskrivaren skall också gå igenom vad som gäller rullstolen i fordon , 24.5 kB..

Förskrivaren skall använda checklista för utprovning av rullstol , 36.1 kB. och, vid förskrivning av komfortrullstol, utprovningsprotokoll komfortrullstol , 102.5 kB.

Brukaren skall ges instruktion och träningsmöjlighet i aktiv körning.

Då rehabassistent provar ut manuell rullstol eller transportrullstol, på uppdrag av förskrivare, skall checklista för manuell rullstol , 69 kB. respektive transportrullstol , 37.8 kB. användas.

Rullstolsväskor och ryggsäckar som tillbehör till rullstolar förskrivs ej, utan är sådana produkter som brukaren får bekosta själv.

Rullstol som enbart ska användas på sjukhus eller mottagning i regionen förskrivs ej av kommunen. Rullstol som rent fritidshjälpmedel förskrivs ej av kommunen. 
Rullstol som ska användas enbart på brukarens arbetsplats förskrivs ej av kommunen. Rullstol på arbetsplats bekostas av arbetsgivaren. Vid rådgivning och val av produkt kan kommunens förskrivare vara behjälplig.  

Versionsinformation:

Version: 2022-07-06
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2023
Medicintekniska produkter