12 24 Tilläggsutrustning till rullstolar

Information om 12 24 Tilläggsutrustning till rullstolar.

Förskrivare

Arbetsterapeut

12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar

(Produkt: drivhjul med inbyggd elektrisk motor som förs fram manuellt av brukare)

För brukare som pga sjukdom eller skada har en betydande svaghet i armar och händer, och som har stora svårigheter att köra manuell rullstol längre sträckor, från ca 200 meter, och/eller i uppförsbackar.

Anmärkning

Förskrivaren ska bedöma om patienten har ett adekvat omdöme och en god reaktionsförmåga. Självständighet i förflyttningen ska vara av hög vikt. Drivhjul med inbyggd elektrisk motor kräver assistans av annan person vid hjulskifte och vid i- och urlastning ur bil, och därför kan patienten behöva en extra manuell rullstol.

Patienten ska ha tillgång till förvaringsutrymme med innetemperatur som inte understiger +5 grader där det också finns laddningsmöjligheter. Våtutrymmen får ej användas av säkerhetsskäl.

Förskrivs inte till brukare som har, eller är på väg att få, el-rullstol från landstinget, utan är ett alternativ till el-rullstol.

Skall prövas individuellt i referensgrupp, och ska alltid, efter beviljande, provas i tre veckor med uppföljning före definitivt beslut.

Versionsinformation:

Version: 13-12-09
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024
Medicintekniska produkter