12 36 Personlyftar

Information om 12 36 Personlyftar.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Definition

12 36 03 Hjullyftar

12 36 04 Mobila stålyftar

12 36 12 Stationära lyftar

12 36 15 Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter

12 36 21 Lyftselar och/eller lyftslingor

Målgrupp

Lyft kan ordineras för att underlätta för brukare och personal vid personlig vård och förflyttningar och för att kunna utföra omvårdnad på ett för vårdtagaren och personalen ergonomiskt sätt.

12 36 03 Hjullyftar
Ordineras till person med förflyttningssvårighet där alla andra förflyttningshjälpmedel är helt eller delvis uteslutna. 

Rutin för beställning av hjullyft

Orderguide hjullyftar , 27.9 kB.

12 36 04 Mobila stålyftar
Ordineras till person med förflyttningssvårighet där alla andra förflyttningshjälpmedel är helt eller delvis uteslutna. Ordineras till personer som ej har förmåga att resa sig från sittande men som har förmåga att belasta sina fötter och där man som utprovare/ordinatör bedömer att personen har en förmåga att medverka vid förflyttningen.

12 36 15 Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter
Förskrivs i syfte att möjliggöra självständighet vid bad och där brukaren tidigare haft för vana att bada
                                                                                                                                                                                                                12 36 12 Stationära lyftar 
Ordineras till person med förflytningssvårighet som av utrymmesskäl ej kan använda mobil personlyft.· Ordineras till person med förflyttningssvårighet som till största del vårdas av en person i hemmet. Det underlättar och är säkrare för en person att använda taklyft.· Förflyttningssvårigheterna ska vara bestående.· Hyresvärd måste alltid ge tillstånd för installation av takmonterad lyft.· Ansökan ska göras till referensgruppen.· Förstagångsprovning måste göras innan lyften tas i bruk.
Rutin för bedömning, projektering, beställning och besiktning av stationär lyft.

12 36 21 Lyftselar och/eller lyftslingor till stålyft, tak- eller golvlyft
Ordineras alltid utprovad i kombination med specifik/bestämd lyft. 

Utprovningsprotokoll - Lyftsele med delade benstöd , 263.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utprovningsprotokoll - Lyftsele med odelade benstöd , 219.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information avseende personlyft/lyftsele , 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Besiktning av lyftsele

Besiktning av lyftsele ska utföras minst en gång var 6 månad. Ansvarig för detta är Leg personal som förskrivit lyftselen. Besiktning ska ske enligt rutin.

Rutin besiktning lyftsele , 89.6 kB.

Checklista besiktning lyftsele , 57.8 kB.

Beredskapslyft (Invacare mobil personlyft)

Planera alltid lyftleverans till ordinarie leveransdagar. Beredskapslyften ska användas endast i specifikt akut ärende som ej varit möjlig att planera till exempel vid akut hemgång till ordinärt boende.

  • Beredskapslyften är placerad på Hjälpmedelsverksamheten.
  • Beredskapslyften ska frekvent stå på laddning.

Förskrivare gör beställning av beredskapslyft till kundtjänst. Kundtjänst informerar förskrivare om beredskapslyftens hyrnummer.
Förskrivare mailar en orderguide, komplett ifylld och ikryssad ruta märkt akutlyft / beredskapslyft till leverantör. Längst ner på blanketten finns en rubrik hyrnummer ange hyrnumret .  Fylls i detta fall inte i av leverantören.
Lyften levereras av vår transportör.

När Invacare erhållit beställningsblanketten på beredskapslyften från berörd förskrivare levereras en ny beredskapslyft till Hjälpmedelsverksamheten från Invacare.
Invacare informerar kundtjänst om det nya hyrnumret.
Leveranstid enligt avtal.

Transport av beredskapslyft

Kundtjänst ansvarar för transport av beredskapslyften till berörd brukare.

Återlämning av beredskapslyft

Hanteras enligt gällande hyrrutin.

Versionsinformation:

Version: 2020-06-23
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024
Medicintekniska produkter