18 10 06 Sittdynor och underlägg

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Tryckfördelande rullstolsdyna

(Produkt: Dyna Bima Duo plysch)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar eller korttidssittande, t ex vid utevistelse. Personen kan variera sittandet, t ex till annan möbel, och har låg risk för trycksår (enligt Nortonskalan högre poäng än 20).

Tryckavlastande rullstolsdyna A

(Produkt: Bima Combi plysch)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar. Personen kan variera sittandet, t ex ändra sittställning, eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan 20 poäng eller lägre).

Anmärkning

En rullstolsdyna förskrivs per patient.

Om personen har beviljats två rullstolar av referensgrupp och rullstolsdynan inte passar i båda rullstolarna, får två rullstolsdynor förskrivas. Övrig dubbelutrustning ansöks i referensgruppen för hjälpmedel, till exempel om personen inte kan flytta dynan.

Vid inkontinens skall i första hand inkontinensöverdrag provas.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång/år.

Version: 2019-02-05
Fastställd av: Avdelningschef
Dokumentansvarig: JG och MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Medicintekniska produkter