18 10 06 Sittdynor och underlägg

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Tryckfördelande rullstolsdyna

(Produkt: Dyna Bima Duo plysch , 487.7 kB, öppnas i nytt fönster.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar eller korttidssittande, t ex vid utevistelse. Personen kan variera sittandet, t ex till annan möbel, och har låg risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB, öppnas i nytt fönster. högre poäng än 20).

Tryckavlastande rullstolsdyna A

(Produkt: Bima Combi plysch , 487.7 kB, öppnas i nytt fönster.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar. Personen kan variera sittandet, t ex ändra sittställning, eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB, öppnas i nytt fönster. 20 poäng eller lägre).

Anmärkning

En rullstolsdyna förskrivs per patient.

Om personen har beviljats två rullstolar av referensgrupp och rullstolsdynan inte passar i båda rullstolarna, får två rullstolsdynor förskrivas. Övrig dubbelutrustning ansöks i referensgruppen för hjälpmedel, till exempel om personen inte kan flytta dynan.

Vid inkontinens skall i första hand inkontinensöverdrag provas.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång/år.

Version: 2019-02-05
Fastställd av: Avdelningschef
Dokumentansvarig: JG och MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Medicintekniska produkter