18 10 06 Sittdynor och underlägg

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Tryckfördelande rullstolsdyna

(Produkt: Bima Duo lateral inko , 143.5 kB.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar eller korttidssittande, t ex vid utevistelse. Personen kan variera sittandet, t ex till annan möbel, och har låg risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB. högre poäng än 20).

Tryckavlastande rullstolsdyna A

(Produkt: Bima Combi inko , 143.5 kB.)

Kriterier

Rullstolsdyna för personer som använder rullstol för sina förflyttningar. Personen kan variera sittandet, t ex ändra sittställning, eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan , 180.1 kB. 20 poäng eller lägre).

Anmärkning

En rullstolsdyna förskrivs per patient.

Om personen har beviljats två rullstolar av referensgrupp och rullstolsdynan inte passar i båda rullstolarna, får två rullstolsdynor förskrivas. Övrig dubbelutrustning ansöks i referensgruppen för hjälpmedel, till exempel om personen inte kan flytta dynan.

Vid inkontinens skall i första hand inkontinensöverdrag provas.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång/år.

Version: 2019-02-05
Fastställd av: Avdelningschef
Dokumentansvarig: JG och MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Medicintekniska produkter