HSL avgift

För alla patienter som skrivs in i hemsjukvården registreras en HSL avgift (Hemsjukvårdsuppdrag).

Varje aktuell legitimerad profession registerar enskilda kopplingar. Flera registrerade avgifter innebär inte att patienten blir debiterad för mer än en avgift för sina hälso- och sjukvårdsinsatser.

HSL avgift - manual för utskrift , 386.7 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård