Informationsöverföring inför rond

Här hittar du rutin för informationsöverföring inför rond med läkare

I Cosmic finns för respektive enhet i den kommunala hälso- och sjukvården, som har avtalade ronder med vårdcentraler, en tidbok som är dedikerad för informationsöverföring om ärenden som ska tas upp på rond med läkare.

Övergången till användningen av tidbok för informationsöverföring inför rond inför stegvis i verksamheten. De enheter som kommit igång använder tidboken enligt nedanstående instruktion.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård