Tidbok: Växjö kommun, Ssk Corona

2022-05-18
Tidboken ”Växjö Kommun, Ssk Corona” avskaffas
Efter utvärdering med verksamheten har det framkommit att behovet av ”Coronalistan” har upphört. Rutinen att skriva in provtagna och positiva patienter i denna lista avslutas därför omgående. Vid behov av att informera övriga i verksamheten om provtagning, isolering eller smitta utöver information som skriva i journalen hänvisas ni till övriga lämpliga informationsvägar.

Tidboken kommer ligga kvar i Cosmic i händelse av att den åter blir aktuellt.

Tidbokens syfte

Syftet med tidboken ”Växjö kommun Ssk Corona” är att skapa en överblick av provtagna och positiva patienter för enheten man arbetar på eller ska besöka i något ärende. På denna lista ligger således inga planerade insatser som ska utföras.

Rutin/Instruktion för tidbok Växjö kommun Ssk Corona , 67.7 kB.

Tänk på att informera MAS och berörda personer angivna i rutiner och riktlinjer vid provtagning, insjuknande och smittfrihet

Aktuella rutiner och riktlinjer relaterat till Coronavirus Covid 19

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård